ارتباط با ما

  نام شما (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  مجموعه رسانه ای  ایران۴۹ در همه بخشها و ا عرصه های اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی ورزشی معیشتی در استان کهگیلویه و بویراحمد فعال خواهد بود تا پل ارتباطی میان مردم و مسئولان و صدای رسای محرومان و مستضعفان در این استان باشد

  استان کهگیلویه و بویراحمد – یاسوج- بلوار کشاورز -خیابان حاجت -فرعی ۴ -دفتر سایت خبری ایران ۴۹-کد پستی ۷۵۹۱۴۴۹۳۳۶
  تلفن مجازی
  ۰۹۳۹۶۳۵۶۸۶۸
  تلفن همراه
  ۰۹۱۷۱۴۶۰۴۶۶
  amirpour.amir1359@gmail.com